Onder Omroep Utrecht Stichting (OUS) vallen de zenders UStad en BingoFM.

OUS is op 8 april 2018 voor de duur van 5 jaar door het Commissariaat voor de Media aangewezen als publieke media-instelling op lokaal niveau voor de gemeente Utrecht. Als lokale omroep verzorgt OUS de publieke media-opdracht uit artikel 2.1 van de Mediawet.

De lokale omroep voor Utrecht kent een lange geschiedenis. Van Domroep in de vorige eeuw naar UStad en BingoFM nu. In 2002 is OUS een samenwerking aangegaan met de regionale omroep RTV Utrecht. Een samenwerking die voor beide organisaties veel synergie heeft.

De zenders
UStad is de televisiezender met nieuws, informatie en cultuur uit de stad Utrecht. Ook worden programma’s uitgezonden die gemaakt zijn door studenten en door bewoners zoals U in de Wijk.

Bingo FM is het radiostation voor inwoners in de stad Utrecht. Bingo FM draait 24 uur per dag uitsluitend Nederlandstalige muziek afgewisseld met verkeersinformatie, nieuws en informatie uit de stad.

Beide zenders hebben een eigen website en app.

Bestuurlijke organisatie
Op grond van de statuten is het dagelijks bestuur in handen van twee bestuurders, de heren G.W. Schuiteman en W.A. Valkenburg. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Functies en namen van de RvT OUS:

  • Mevrouw C. Sarolea, voorzitter
  • Mevrouw M. Salverda, lid

RTV Utrecht Reclame B.V.
De commerciële verkoop van de reclamezendtijd is ondergebracht in een aparte B.V., RTV Utrecht Reclame B.V. Commerciële en redactionele belangen zijn op deze wijze gescheiden.

Mediaraad

De Mediawet verplicht zendgemachtigden ook om een Mediaraad te hebben. Daarin zitten vertegenwoordigers afkomstig van organisaties en bedrijven die een goede afspiegeling vormen van maatschappelijke stromingen in de provincie Utrecht. Deze vertegenwoordigers stellen het programmabeleid vast en geven hun goedkeuring. RTV Utrecht beschikt over een gezamenlijke Mediaraad die zich richt op de regionale en lokale zenders. Op deze pagina over de Mediaraad zie je wie er op dit moment inzitten.

Jaarverslagen
Ieder jaar publiceert RTV Utrecht een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar. RTV Utrecht is eind 2002 ontstaan uit een fusie tussen de lokale omroep van de stad Utrecht en de regionale omroep van de provincie Utrecht. Vandaar dat de jaarverslagen starten vanaf het jaar 2003. Op deze pagina kun je ze vinden.