Vrouw twee keer slachtoffer babbeltruc

UTRECHT - Een 66-jarige Utrechtse is gisteren twee maal toe het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ze mist persoonlijke spullen.
De vrouw liet eerst een man en vrouw haar huis binnen die vertelden van de woningcorporatie te zijn. Terwijl het stel het leidingwerk in de badkamer nakeek, haalde een derde persoon sieraden weg.
Later op de avond kreeg de bewoonster een telefoontje, zogenaamd van de politie. Iemand vroeg of ze sieraden miste en dat was inderdaad het geval. Even later stond een ander stel voor de deur, die zich voordeed als rechercheurs die sporenonderzoek kwamen doen.

SLAVISCH

Of toen opnieuw spullen zijn gestolen is niet duidelijk. In beide gevallen ging het om personen met een Slavisch uiterlijk. Opvallend was dat alle daders handschoenen droegen.
De politie heeft de zaak in onderzoek en waarschuwt om voorzorgsmaatregelen te nemen als er vreemde mensen aan de deur komen. Zo zal een vertegenwoordiger van een officiële instantie altijd een legitimatiepas tonen en kan het bezoek worden nagegaan bij de betreffende instelling.