Ernstige verkeershinder Kardinaal de Jongweg

UTRECHT - Verkeer dat na de kerstvakantie in het noordoosten van Utrecht de stad in of uit wil, krijgt te maken met flinke opstoppingen.
Onder de Kardinaal de Jongweg, een belangrijke toegangsweg, wordt een nieuw hoofdriool aangelegd. Tijdens de maandenlange werkzaamheden wordt het aantal rijbanen gehalveerd.
De werkzaamheden zijn een nieuwe tegenvaller voor automobilisten rond de stad. Die hebben ook al veel hinder van de werkzaamheden aan de westkant van Utrecht bij het 24-Oktoberplein.