Mitros was niet goed voorbereid op asbestcrisis

UTRECHT - Woningcorporatie Mitros was niet goed voorbereid op de asbestaffaire in de Utrechtse wijk Kanaleneiland afgelopen zomer. Toch heeft ze "haar verantwoordelijkheid op een goede wijze ingevuld". Dat is de conclusie van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT, dat in opdracht van Mitros onderzoek deed naar de rol van de woningcorporatie bij de asbestaffaire.
Het COT raadt de woningcorporatie aan de voorbereiding op calamiteiten te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat Mitros tijdens de affaire bijvoorbeeld geen vastgesteld asbestbeleid had. Ook heeft de organisatie "de benodigde inzet voor opvang van en communicatie met de bewoners onderschat".

KNELPUNTEN

Volgens het rapport heeft Mitros grote inzet getoond, maar zaten er knelpunten bij onder meer de afstemming met de gemeente en bij de opvang van de bewoners in de hotels. Capaciteitsgebrek en beperkte aansluiting met de eigen organisatie bemoeilijkten het werk van de medewerkers van Mitros die verantwoordelijk waren voor bewonerscommunicatie. Bovendien was de communicatie niet specifiek genoeg afgestemd op de bewoners.

EMOTIES EN MEDIA

Mitros had volgens het rapport niet eerder met dergelijke "emoties, menselijke problematiek en intensieve politieke en media-aandacht", te maken. Toen de corporatie de vondst van asbest meldde aan de gemeente kreeg deze door de inzet van hulpdiensten een "onverwachte versnelling en daarmee een valse start", aldus het COT.

SANERINGEN

Uit het rapport wordt duidelijk waarom het toezicht bij de saneringen slecht verliep. Door verschillende onderaannemers in te huren raakte de corporatie de controle over de saneringen kwijt. Dat werd uiteindelijk wel opgemerkt waarna het bedrijf Sanitas werd ingehuurd om te controleren of alles goed verliep, maar dat gebeurde niet voldoende.
Het rapport van de corporatie schetst ook een beeld van hoe een eenvoudige melding van gevonden asbest uitliep op de ontruiming van honderden mensen. Mitros belde nadat asbest vrijkwam naar de gemeente om daar melding van te doen. De gemeente vatte dat echter op als een alarm en zette meteen groot materieel in.
De woningcorporatie wilde eigenlijk eerst met de gemeente overleggen over de asbestvondst in vijf woningen maar voor dat kon gebeuren, liepen er al politieagenten, ME'ers en mannen in witte pakken door de wijk. Op dat moment nam de gemeente de leiding over. Er is toen veel gehandeld uit het idee 'bij twijfel, geen risico' maar daarbij is vergeten te kijken naar de impact van sommige maatregelen op het leven van mensen.
Bij de woningcorporatie was in de dagen na de ontruiming veel onduidelijk over welke beslissingen de directie wel of niet mocht nemen. Hierin had de gemeente meer leiding mogen geven.

REACTIE

Mitros betreurt de enorme impact die de grootschalige evacuatie heeft gehad op de bewoners van die flats. "Ik denk dat we nauwelijks een inschatting hebben kunnen maken van de enorme impact van al deze maatregelen op de bewoners'', zei directievoorzitter Henk Peter Kip dinsdag. "Voor hen is het een vreselijke tijd geweest en wij betreuren dat heel erg." Mitros werkt aan een beter asbestbeleid en een degelijk crisisplan.
AANBEVELINGEN:
- Voorbereiding op en daadwerkelijke sanering moet beter;
- Heldere afspraken maken als er meerdere aannemers bezig zijn;
- In geval van ontruiming tussentijdse verhuizingen vermijden;
- Nadenken over beste tijdstip van ontruiming;
- Goed communicatieplan. Wie zegt wat wanneer;
- Goed op plaatsnemen in crisisteam met gemeente voorbereiden zodat je weet wat je moet doen;
- Beter communiceren met bewoners/getroffenen.