Vernietigend asbestrapport, excuses van Wolfsen

UTRECHT - De acute evacuatie van honderden mensen na de vondst van asbest op de Stanleylaan in het Utrechtse Kanaleneiland was overdreven en onnodig belastend voor bewoners. Dat is een van de conclusies in het zeer kritische rapport van de onafhankelijke commissie die de affaire heeft onderzocht.
Het onderzoek richt zich op de ontruiming van de Stanleylaan en Marco Pololaan en de daaropvolgende sanering van woningen. Dit gebeurde nadat in juli gevaarlijk asbest op straat belandde toen een bouwvakker door een dakgoot zaagde.
De onderzoekscommissie heeft veel kritiek. Zo werd er slecht gecommuniceerd over de sanering, werd de schoonmaak vervolgens onjuist uitgevoerd en functioneerde het toezicht op de asbestsanering niet. Bovendien lukte het de crisisorganisatie niet om de onrust die bij bewoners ontstond na de verhuizing en sanering weg te nemen.
De commissie is zo kritisch over de gang van zaken in Utrecht dat de leden zich afvragen of de huidige manier van toezicht houden bij asbestsaneringen wel voldoende is. De rijksoverheid moet volgens het rapport "beoordelen of de wijze van zelfregulering door de branche met marginaal toezicht vanuit de overheid, voldoet".

EXCUSES WOLFSEN

Burgemeester Wolfsen nam het rapport in ontvangst. Hij bood excuses aan voor de onnodige onrust die is veroorzaakt bij bewoners. Wolfsen kondigde aan dat het college het rapport grondig gaat bestuderen.
CONCLUSIES COMMISSIE:
1) de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de asbestvondst in Kanaleneiland zijn achteraf bezien disproportioneel.
2) De crisisorganisatie heeft onvoldoende gefunctioneerd en de genomen maatregelen waren onnodig belastend voor de bewoners.
3) De reactie van de crisisorganisatie op de ontstane onrust bij bewoners was onvoldoende.
4) Over de asbestsanering is niet gecommuniceerd, de asbestsanering is onjuist uitgevoerd en het toezicht op de asbestsanering heeft niet gefunctioneerd.
5) Asbest roept bij burgers angstige gevoelens op, wat vraagt om op diverse doelgroepen afgestemde informatievoorziening en communicatie.
6) Als dit incident een voorbeeld is van de ontwikkelingen in de komende periode met betrekking tot asbestsanering, dan ligt hier een taak voor de rijksoverheid om te beoordelen of de wijze van zelfregulering door de branche met marginaal toezicht vanuit de overheid, voldoet.
AANBEVELINGEN COMMISSIE:
1) Organiseer de aansturing van de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen in lijn met de reguliere gemeentelijke organisatie, via normale gezagsstructuur.
2) Organiseer de crisiscommunicatie op een wijze die recht doet aan het belang ervan bij het beheersen van een crisis.
3) Verzorg specifieke voorlichting over asbest en de risico's van asbest voor de volksgezondheid.
4) Onderzoek het functioneren van de asbestbranche, in het licht van de thans vigerende wet- en regelgeving, en de wijze waarop hier toezicht op wordt gehouden.
5) Bevorder de deskundigheid van woningcorporaties op het gebied van asbest, asbestsanering en de communicatie daarover.

POLITIEKE REACTIES

D66 in Utrecht is niet verrast over de conclusies. "De commissie bevestigt deels onze vermoedens dat er veel onduidelijkheid was toen werd besloten te ontruimen", aldus

raadslid Arjan Kleuver dinsdag. Er was volgens hem onvoldoende oog voor de onrust bij bewoners. "Asbest roept nou eenmaal veel vragen en angst op, daar had beter op ingespeeld moeten worden."
Ook de VVD vindt dat de aandacht voor bewoners 'gebrekkig' was. "Ze moesten
onnodig lang uit hun huizen vanwege fouten in de asbestverwijdering in opdracht van woningcorporatie Mitros."
Oppositiepartijen Leefbaar Utrecht en SP noemen de conclusies 'vernietigend' voor de gemeentelijke crisisorganisatie. "Die is gewogen en te licht bevonden", zei Tim Schipper van de SP. Ze kondigen een stevig raadsdebat aan op 20 december.
Ook de PvdA wil kijken hoe het beter kan met het toezicht op asbestsanering. "De zelfregulering door de asbestbranche met marginaal toezicht door de overheid moet opnieuw beoordeeld worden. Utrecht moet dit aankaarten bij het Rijk."

REACTIE BEWONERS

De bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland voelen zich vooral bevestigd. Vooral het gebrek aan communicatie herken ik heel erg", zegt bewoonster Eva Boele, die samen met een aantal andere wijkbewoners bij de presentatie aanwezig was. "Ik keek uit het raam en zag mensen met koffers lopen. Ik wist niet wat er aan de hand was. Pas op de televisie hoorde ik wethouder Isabella vertellen dat we weg moesten. Dat dit nu erkend is geeft een fijn gevoel."
"Onze grootste verontwaardiging in de zaak was echt het totale gebrek aan communicatie", vult buurvrouw Samira aan. "Deze conclusies horen daarbij." Het vertrouwen van veel bewoners richting gemeente is weg, vindt een oudere man. "Ze moeten wel heel veel doen om dat goed te maken."
Ook missen sommige bewoners in het onderzoek de nazorg die Mitros en gemeente heeft geboden in augustus en september. "We laten jullie niet in de steek zeiden ze. Nou, zo voelt dat wel", stelt Samira. "De asbestaffaire blijft voortduren zolang de bron nog niet is
schoongemaakt. We worden er nog steeds mee geconfronteerd."

Vernietigend asbestrapport, excuses van Wolfsen
Vernietigend rapport asbestaffaire
Gedupeerde bewoner over asbestaffaire en het rapport