Verbetering krachtwijken Utrecht uitdaging bij crisis

UTRECHT - Het gaat iets beter met de zogeheten krachtwijken in Utrecht, maar met grote landelijke bezuinigingen voor de deur wordt het lastig om die positieve lijn vast te houden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Utrecht.
De stad telt met Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen-Oost vier krachtwijken. Zelf voegde de gemeente daar Hoograven aan toe, maar daar gaat het inmiddels zo goed, dat die wijk krachtwijk af is. Uit een maandag gepubliceerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de overige vier wijken licht vooruit zijn gegaan, maar nog altijd kampen met veel problemen en achterstanden.

LANGE ADEM

Volgens de Utrechtse programmamanager Krachtwijken Annechien de Gast is het een uitdaging om juist nu vol te houden. "Het is een kwestie van de lange adem, dat wisten we van tevoren. We zijn er nog lang niet, want de gestapelde problematiek in de wijken los je niet zomaar op. Maar we zien dat het op een aantal punten beter gaat, al is die verbetering kwetsbaar."
De Gast zegt dat de gemeente haar uiterste best doet om de bevolking in de krachtwijken te mengen, maar nu bouwprojecten stilliggen, wordt dat een lastige opgave. Bovendien bestaat de zorg dat er meer kwetsbare, hulpbehoevende bewoners met bijvoorbeeld schulden in de wijken zullen komen wonen.

PROBLEMATIEK HARDNEKKIG

"We boeken resultaat, maar de problematiek blijkt hardnekkig," aldus De Gast. "We zullen nu met minder middelen de vooruitgang op zijn minst moeten behouden en liefst nog verder werken. De landelijke plannen vormen een nieuwe uitdaging."
"We moeten het budget dat we hebben richten op waar het nodig is," aldus De Gast. Vandaar dat de aanpak steeds specifieker wordt, soms tot op één gebied met een paar flats gericht en niet meer wijkbreed. "Die gebiedsaanpak zal nodig blijven. Tegelijk verliest de term krachtwijk haar waarde. Bewoners hebben niet veel aan die term, wel aan de aanpak."