Utrecht: moskee-internaten in orde

UTRECHT - Er zijn geen aanwijzingen voor misstanden in zogeheten moskee-internaten in Utrecht. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten.
Sommige moskeeën en islamitische stichtingen bieden slaapplekken voor kinderen, die daar bijvoorbeeld koranles krijgen. Volgens NRC Handelsblad is op zulke internaten geen enkele controle en schort het vaak aan de brandveiligheid. In het stuk staat dat ook dat er geen duidelijke kwaliteitseisen zijn voor zo'n internaat en dat begeleiders geen verklaring van goed gedrag hoeven te hebben.
In Utrecht zitten twee moskee-internaten, in Tuindorp en Kanaleneiland. PvdA-gemeenteraadslid Gadiza Bouazani is er geweest en heeft geen misstanden geconstateerd. Het was er volgens haar schoon, veilig en goed georganiseerd. Bouazani pleit wel voor extern toezicht op de internaten.
Er zijn verder onder meer moskee-internaten in Amersfoort, Arnhem, Breda en Amsterdam. Alleen al in Rotterdam zijn, voor zover bekend, drie moskee-internaten en is een vierde in oprichting. Een ervan, in het zuiden van de stad, is een illegaal meisjesinternaat. De moskee laat er illegaal vijftig meisjes op zolder wonen.

Utrechts raadslid over moskee-internaten