Proef voor afwerken hoger beroep in half jaar

UTRECHT - Een verdachte die door de rechtbank in Utrecht wordt veroordeeld, weet binnen een half jaar wat de uitkomst is van zijn hoger beroep.
Het gerechtshof in Arnhem en de rechtbank in Utrecht werken sinds kort samen in een proef met de naam A12, naar de snelweg tussen Utrecht en Arnhem. De proef duurt 2 jaar en het is de bedoeling dat het hof ieder jaar 1000 hogerberoepszaken binnen een half jaar afwerkt.
Mensen die in Utrecht hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak, krijgen direct een dagvaarding mee voor een zitting bij het hof in Arnhem. Dat bereidt deze zaak zo goed voor dat er nog nauwelijks zaken hoeven te worden uitgesteld.
Raadsheer Marinus Otte van het Arnhemse hof meldt dat gerechtshoven nu gemiddeld anderhalf jaar doen over de afhandeling van een strafzaak. Dat vindt de maatschappij niet langer aanvaardbaar, zegt de raadsheer. De rechtbank in Utrecht belooft dossiers binnen 2 maanden aan te leveren. Het hof werkt vervolgens in 4 maanden naar een uitspraak toe. Op 7 januari dient de eerst hogerberoepszaak uit
dit project in Arnhem.