Veel homoseksuele ouderen gepest

UTRECHT - Terwijl homoseksualiteit steeds geaccepteerder wordt, zijn er nog steeds plekken waar het wel degelijk een taboe is. In bejaardentehuizen worden homoseksuele of lesbische bewoners bijvoorbeeld vaak gepest.
Ouderenbond ANBO trekt aan de bel over het pesten van homoseksuele ouderen in tehuizen en zegt dat het regelmatig gebeurt dat sommige mensen zelfs besluiten weer terug in de kast te gaan.
Bovendien vinden de pesterijen niet alleen plaats tussen bewoners onderling maar zou ook het personeel regelmatig meedoen.
Er is al een tijd een keurmerk voor homovriendelijke verzorgingshuizen maar die is nog niet bepaald heel wijdverspreid: in de stad Utrecht heeft alleen het verzorgingstehuis van Axioncontinu in de Tolsteeg het certificaat.
De reden dat zo weinig verzorgingshuizen het keurmerk hebben is tweeledig: veel organisaties weten helemaal niet dat zij homoseksuele bejaarden in huis hebben en daarnaast weten veel instellingen niet hoe ze het onderwerp moeten aansnijden.
De ANBO hoopt door aandacht op deze zaak te vestigen hier verandering in te kunnen brengen.

Veel homoseksuele ouderen gepest