Brancheorganisatie vreest leegstand in verzorgingshuizen

UTRECHT - Als ouderen die lichte zorg nodig hebben thuis moeten blijven wonen, dreigt leegstand in de verzorgingstehuizen. Dat zegt Actiz, een Utrechtse brancheorganisatie in de zorg.
De overheid heeft plannen om vanaf januari ouderen met een lichte medische indicatie buiten de woonzorgcentra te laten behandelen.
Actiz is ook bang dat er thuis minder mogelijkheden zijn voor zorg en dat de ouderen daardoor alsnog moeten verhuizen, maar dan naar een aangepaste woning. Daarvan zijn er juist te weinig.

STUDENTEN

Volgens Actiz bagatelliseert de overheid de gevolgen van de beoogde maatregelen door bijvoorbeeld te opperen dat de lege woningen in tehuizen kunnen worden opgevuld door studenten. Aan het vinden van alternatieve bestemmingen voor deze panden zitten namelijk nogal wat haken en ogen, zegt een woordvoerster van Actiz.
"Studenten kun je niet zomaar tussen de ouderen laten wonen in een gebouw dat is ingericht voor zorg," zegt de woordvoerster. Studentenhuisvesting in een verzorgingstehuis is volgens haar pas een optie als het betrokken gebouw voor een groot deel of geheel leegstaat. Vervolgens moet de gemeente instemmen met een verandering van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft niet iedere stad behoefte aan studentenwoningen, zegt Actiz.

VERGRIJZING

Ook noemt Actiz de leegstand in verzorgingstehuizen tegenstrijdig met de toename van de vergrijzing. De groep ouderen - en daarmee de vraag naar zwaardere zorg - stijgt de komende jaren juist. Om deze reden moeten verzorgingshuizen omgebouwd worden tot verpleeghuizen, maar daar moet de politiek ons tijd voor geven, aldus Actiz.