Twee ton voor onderzoek windmolens Lage Weide

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft 200.000 euro beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de komst van windmolens op bedrijventerrein Lage Weide. Dat heeft wethouder Duurzaamheid Mirjam de Rijk vanmorgen bekendgemaakt.
Initiatiefnemer Energie-U heeft op Lage Weide meerdere plaatsen geselecteerd waar een molen zou kunnen komen. Enkele grote bedrijven willen meewerken, maar ook de gemeente heeft eventueel grond beschikbaar. Uiteindelijk worden particulieren en de Utrechtse bedrijven samen eigenaar van de molen.
Het komende jaar wordt bekeken welke plekken zich het best lenen voor de molens, die 150 meter hoog zullen worden. Omdat er vanuit de omliggende wijken veel verzet is, heeft de gemeente een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden ingesteld.

PROCEDURE

Bewonerscomité Buren van Lage Weide zijn nog geen lid van de Klankbordgroep. "Ze waren al begonnen met de plannenmakerij voordat de gemeenteraad zich over de procedure kon buigen.", zegt Jan Sakko van de Buren. "Als we nu lid worden, moeten we nog wel kijken naar de voorwaarden van de gemeente."
Vanaf midden november zijn er inspraakbijeenkomsten, voorlichting bij omwonenden thuis en worden de plannen verder uitgewerkt. In september volgend jaar zal de gemeenteraad zich vervolgens buigen over de komst van de windmolens.
Het college wil dat de stad in 2030 klimaatneutraal is en denkt dat de windturbines daaraan kunnen bijdragen.