Voorstanders van de fiets praten in provinciehuis

UTRECHT - Er zijn te weinig fietspaden in de stad, op knelpunten ontstaan fietsfiles en bij de aanleg van nieuwbouwwijken wordt de fietser vaak vergeten. Dagblad Trouw schrijft dat deskundigen vandaag in het Provinciehuis naar oplossingen gaan zoeken.
De conferentie heeft tot doel om woon-werkreizigers in de stad massaal over te laten stappen op de fiets. De auto moet op het tweede plan komen, betogen activisten, maar ook deskundigen en bestuurders. Ze zeggen dat er weinig keuze is, nu er steeds meer binnenstedelijk wordt gebouwd.
Een fietsvriendelijke stad zou bovendien een belangrijk punt zijn voor buitenlandse bedrijven die een vestigingsplek in Europa zoeken.

KETTINGBOTSINGEN

In Utrecht wordt al veel gefietst en dat levert unieke problemen op zoals fietsfiles en kettingbotsingen. Deelnemers aan de conferentie zeggen in de krant dat daar relatief makkelijke oplossingen voor zijn.
Het symposium 'Meer fiets, meer ruimte' wordt georganiseerd door kenniscentrum Nirov (Platform 31) en de Fietsersbond. De gemeente Utrecht en de provincie ondersteunen de conferentie.