Provincie heeft sluitende begroting

UTRECHT - De provincie Utrecht heeft voor de komende jaren een sluitende begroting. In 2013 gaat het om een bedrag van 560 miljoen euro. Daarna lopen de totale inkomsten en uitgaven snel terug. Wel heeft de provincie jaarlijks een overschot van enkele miljoenen.
Vanwege de crisis moet ook de provincie Utrecht snijden, onder meer in het ambtenarenapparaat. Nu al worden ambtenaren begeleid naar ander werk, maar gedwongen ontslagen kan gedeputeerde Van Lunteren de komende jaren niet uitsluiten.
Verder worden taken afgestoten, zoals Jeugdzorg, en er wordt minder geld uitgegeven aan onder meer cultuur. De komende jaren verlegd de provincie de focus terug naar kerntaken zoals economische ontwikkeling, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed.