Demonstratie tegen boren naar schaliegas

UTRECHT - Milieudefensie demonstreert zaterdag in het Moreelsepark in Utrecht tegen het boren naar schaliegas. Onder meer het Amerikaanse bedrijf DNK Petroleum wil de komende jaren in onze regio talloze proefboringen doen naar schaliegas.
Schaliegas wordt gewonnen uit gesteente, waarbij grote hoeveelheden water en chemicaliën de grond worden ingespoten. De demonstranten vrezen grote overlast en vervuiling van het grondwater door het boren naar gas.
Voorstanders wijzen op de miljardenwinsten die Nederland kan maken door de gaswinning. Voorlopig mag echter niets gebeuren. Het ministerie van Economische Zaken heeft een moratorium afgekondigd. Dat betekent dat er niet mag worden geboord, totdat meer duidelijk is over de milieuschade.
De demonstratie van Milieudefensie maakt onderdeel uit van een wereldwijde protestdag tegen de omstreden manier waarop schaliegas wordt gewonnen. Enkele maanden eerder is ook al een protest tegen schaliegas geweest.