Utrecht meet wegverkeer in de stad

UTRECHT - Utrecht is bezig de verkeerssituatie in de stad in kaart te brengen. Op ruim 300 plaatsen in Utrecht liggen kabels over de weg die het passerende verkeer meten.
Met de gegevens kan de gemeente berekenen wat het effect is van verkeersmaatregelen als het afsluiten van een straat of het anders instellen van verkeerslichten.
De actuele verkeerscijfers komen onder meer op de website van de gemeente te staan.