Utrecht wil wachtgeld politici versoberen

UTRECHT - De gemeente Utrecht neemt afstand van een oproep om het wachtgeld voor opgestapte politici niet te versoberen. De stad volgt daarmee afspraken die zijn gemaakt door de landelijke partijen in het lenteakkoord.
Maar de landelijke koepels van gemeentes en provincies zijn het daar niet mee eens. Zij willen dat de regeling blijft zoals die is. Volgens de landelijke koepels zijn politici twee jaar geleden ook al gekort en is het nu genoeg.
De wethoudersvereniging vreest namelijk dat "de verdergaande versoberingen van de rechtspositie voor politieke ambtsdragers ertoe zullen bijdragen dat steeds minder gekwalificeerde kandidaten zich beschikbaar zullen stellen voor dergelijke functies".
"Dat is een ontwikkeling die de kwaliteit van de lokale democratie, die o.a. door bezuinigingen en decentralisaties al onder druk staat, niet ten goede komt", aldus de vereniging.
De gemeente Utrecht is het daar niet mee eens. Volgens wethouder Kreijkamp moet iedereen in tijden van een financieel economische crisis zijn broekriem aantrekken en kunnen politici dan niet achter blijven.
De Eerste Kamer neemt komende week een besluit over de verkorting van het wachtgeld voor politici. Het wachtgeld is een de werkloosheidsuitkering voor voormalige politici.