Miljoenen naar UU voor jonge onderzoekers

UTRECHT - De Universiteit Utrecht ontvangt in totaal 3,2 miljoen euro om te investeren in het opleiden van vier jonge en talentvolle onderzoekers. Daarom wordt acht ton beschikbaar gesteld voor onderzoek in de biologische, natuurkundige, aardwetenschappelijke en medische hoek.
Het geld is afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die op zijn beurt weer door het Rijk wordt gefinancierd.
Naast het geld voor de vier jonge onderzoekers geeft het NWO ook nog subsidies aan de chemici van het Nederlands Instituut voor onderzoek naar Katalyse en de taalwetenschappers van de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde.