UMC ontwikkelt toolkit voor laaggeletterden

UTRECHT - Het UMC Utrecht wil beter omgaan met patiënten die niet goed kunnen lezen en schrijven. Daarom heeft het ziekenhuis een speciale toolkit ontwikkeld.
De Stichting Lezen & Schrijven hielp mee met de totstandkoming van de toolkit. Hiermee moeten medewerkers zich bewust worden van laaggeletterde patiënten.
Uit onderzoek blijkt dat die groep vaker een arts bezoekt èn dat de kans op misverstanden groot is.