Wethouder: asbestontruiming Kanaleneiland terecht

UTRECHT - Het besluit tot evacuatie van Kanaleneiland na de asbestvondst in juli, is samen met woningcorporatie Mitros genomen. Dat heeft de Utrechtse wethouder Gilbert Isabella gezegd. Mitrosdirecteur Rob Rötscheid betwijfelde vorige week of de ontruiming wel terecht was.
Isabella bestreed de lezing van Rötscheid tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad van Utrecht. De Utrechtse politiek ergerde zich openlijk aan de uitlatingen van Rötscheid en wilde opheldering van Isabella.
Tijdens de vergadering kwamen nog tientallen andere vragen aan de orde. Vooral de SP had veel voornamelijk technische vragen ingediend. De partij was dan ook teleurgesteld, toen bleek dat veel vragen niet werden beantwoord.

COMMUNICATIE

De VVD hekelde opnieuw het communicatiebeleid in crisissituaties. De partij wil daarin snel verbetering zien en daarvoor kan niet gewacht worden tot de onderzoekscommissie zijn onderzoek heeft afgerond.
De partij wees er fijntjes op dat er inmiddels al weer een nieuwe crisis is geweest, aan de Amsterdamsestraatweg met een gaslek. Ook daar was de communicatie niet optimaal, zegt de partij.

BEWONERS

GroenLinks maakt zich zorgen over geestelijke gezondheid van de bewoners en de PvdA zegt dat er te weinig wordt gewerkt vanuit het perspectief van de bewoners.
Tijdens de vergadering bleek dat 51 gezinnen uit de asbestflats in Kanaleneiland nog elders verblijven. Het is nog niet duidelijk wanneer zij terug kunnen. De gemeente zegt dat de terugkeer van de bewoners de hoogste prioriteit heeft, maar de sanering moet wel eerst zorgvuldig gebeuren.