Democratische school open ondanks uitspraak RvS

UTRECHT - De scholen in onze regio zijn weer begonnen en dat geldt ook voor de Kampanje in Amersfoort, maar of dat zo blijft is nog maar de vraag.
De Kampanje is een 'democratische' school en kinderen mogen daar zelf kiezen wat ze doen. Volgens de onderwijsinspectie wordt er geen adequaat onderwijs gegeven en de Raad van State oordeelde vorige week dat de school niet voldoet aan de eisen van de leerplichtwet. Toch is de school gewoon open.
De Kampanje overweegt om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Daar wil de school een klacht indienen tegen de staat tegen het schenden van de vrijheid van onderwijs.

Democratische school in Amersfoort onder vuur
Democratische school in Amersfoort onder vuur