Mitros: Alle evacués gaan naar huis

UTRECHT - Mitros gaat er vanuit dat uiteindelijk alle evacués teruggaan naar hun huizen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.
De woningbouwvereniging reageert daarmee op een aantal bewoners dat pertinent niet meer naar huis wil. Mochten de bewoners bij de weigering blijven, dan wil Mitros met ze om de tafel gaan. Al pratend denkt de corporatie er wel met ze uit te komen.
Donderdag werd bekend dat alle asbestbesmettingen in de wijk afkomstig zijn van de dakrand van de flat aan de Stanleylaan. In het rapport van TNO staat dat het gaat om een asbesttype dat voor zover bekend nergens in Nederland in de woningbouw is gebruikt.
Volgens TNO en GG&GD vallen de gezondheidsrisico's mee en zijn mensen uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Maar een aantal bewoners heeft geen vertrouwen meer in de geruststellende woorden van de betrokken instanties.

Asbestevacués willen niet naar huis