Hof: Geen geld voor autohandelaren

UTRECHT - De gemeente Utrecht hoeft de Automarkt geen alternatieve locatie aan te bieden in de stad. Ook hoeft de gemeente de handelaren geen geld terug te betalen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald.
Een deel van de autohandelaren spande de zaak aan omdat de raad in 2005 akkoord was gegaan met en tariefsverhoging. Dat geld zou worden gebruikt voor nieuwbouw op een andere locatie in de stad.
De toenmalige wethouder Giesberts heeft destijds in een commissievergadering gezegd dat de tariefsverhoging verrekend moet worden, als er geen nieuwbouw zal plaatsvinden. De handelaren willen daarom óf een andere locatie in de stad, óf geld terug.
De uitspraken van de wethouder en het raadsbesluit zijn echter nooit contractueel vastgelegd, stellen de rechters. Ook staat er niets over nieuwbouw in de huurovereenkomst en kan niet worden aangenomen dat de gemeente teveel geld heeft geïnd. De autohandelaren vangen daarmee bot bij het gerechtshof.