Komst Defensiekantoor naar Utrecht omstreden

UTRECHT - De provincie Limburg probeert te voorkomen dat het betaalkantoor van Defensie van Kerkrade naar Utrecht gaat verhuizen. Limburg zegt dat de verplaatsing in strijd is met gemaakte afspraken.
Bij het personeel is onrust ontstaan door de bezuinigingsplannen. In Kerkrade blijft volgens geruchten alleen nog een werkorganisatie over. Daardoor zou van de ruim 100 banen nog minder dan de helft overblijven. Op den duur zouden ook deze banen verdwijnen.
Limburg pleit juist voor een clustering van administratieve diensten in de
regio, waarbij ook de belastingdienst betrokken wordt. Dat kan alleen als de het betaalkantoor van Defensie in de regio blijft.