Wolfsen kondigt terugkeer aan tijdens raadsvergadering

UTRECHT - Burgemeester Wolfsen van Utrecht keert terug van fietsvakantie in Engeland vanwege de asbestvervuiling in de wijk Kanaleneiland. Dat maakte locoburgemeester Isabella woensdagmiddag bekend tijdens een ingelaste bijeenkomst met de gemeenteraad.
De ruim 300 getroffen bewoners van de Stanleylaan, Marco Pololaan, Afrikalaan en Amerikalaan snakken naar informatie, maar ze kregen tijdens de bijeenkomst met de raad geen antwoord op de vraag wanneer ze naar huis kunnen.
Op de bijeenkomst met de gemeenteraad, waarbij locoburgemeester Isabella, Mitros-directeur Rötscheid en een asbestdeskundige antwoorden gaven op vragen van de raadsfracties, werd ook duidelijk dat de gemeente Utrecht en woningcorporatie Mitros mogelijk ook op papier in het Turks en Arabisch communiceren met bewoners van de asbestbuurt in Kanaleneiland. Isabella zei naar aanleiding van vragen hierover dat hij daarover zal overleggen met zijn beleidsteam.
Medewerkers van de gemeente en van Mitros zijn aanwezig achter informatiebalies op de vier opvanglocaties voor bewoners van de getroffen woningen. Daar zijn ook mensen bij die vragen van bewoners in het Turks of Arabisch kunnen beantwoorden. Isabella zal bekijken of ook schriftelijke informatie aan deze bewoners in hun eigen taal beschikbaar kan worden verstrekt.

VERGOEDING

Mitros liet verder weten dat niet alleen de huurders, maar ook de eigenaren van koopwoningen

gecompenseerd zullen worden. Zo zullen bijvoorbeeld besmette bankstellen worden vergoed.

ASBESTVERGUNNING

Ook werd duidelijk dat woningcorporatie Mitros in 2009 een zogeheten asbestvergunning heeft gekregen, die nodig was voordat er renovatiewerkzaamheden aan flats in de wijk Kanaleneiland konden beginnen. Voordat zo'n vergunning wordt afgegeven, maakt een gespecialiseerd bedrijf een inventarisatie van de mogelijke aanwezigheid van asbest in een te renoveren of te slopen pand. In het geval van Mitros was dat een 'parapluvergunning', één vergunning voor een omvangrijk project.
Het is volgens een medewerkster van de gemeente heel normaal dat er onverwacht asbest wordt gevonden in panden waarvoor een vergunning is afgegeven. "Dat gebeurt wekelijks, al is het dan niet zo groot als in dit geval."

ASBESTVERSPREIDING

De bruine asbestdeeltjes zijn vorige week woensdag vrijgekomen toen dakranden van een flat aan de Stanleylaan werden gesloopt. Volgens directeur Rob Rötscheid van Mitros was niet bekend dat daar asbest zou zitten. Waarom op die plek spuitasbest is gebruikt, is nog onderwerp van onderzoek. Ook moet nog blijken hoe het asbest zich in de wijk kon verspreiden, ondanks het feit dat een gespecialiseerd asbestbedrijf de blootgelegde plek meteen afdekte.
Voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden is zogenoemd destructief onderzoek gedaan in een van de leegstaande woningen van de flat. Daarbij is toen geen asbest gevonden. Dit onderzoek is niet gedaan aan de gevel van het pand.

RODE KRUIS

Het Rode Kruis heeft woensdag vrijwilligers naar de vier opvanglocaties voor bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland gestuurd. De vrijwilligers bieden hulp bij psychische en lichamelijke problemen en hebben ook een hoeveelheid schone kleren meegenomen. Veel geëvacueerde bewoners zitten al vanaf het weekend in een opvanghotel en hebben geen schoon goed meer.

VRAGEN

Tijdens de ingelaste informatiebijeenkomst over de asbestaffaire in Kanaleneiland stelden raadsleden een spervuur aan vragen aan locoburgemeester Isabella, Mitros-directeur Rötscheid en een asbestdeskundige. Op het stadhuis was veel pers aanwezig. Ook een flink aantal bewoners van Kanaleneiland zat in de zaal.
De vragen van de gemeenteraad spitsten zich vooral toe op de slechte communicatie, verantwoordelijkheid, handelswijze en taakverdeling. Voor de bewoners, die onder meer graag willen weten wanneer ze weer naar huis kunnen, werd er niet veel meer duidelijk.

D66

D66 wilde weten waarom RTV Utrecht als calamiteitenzender niet beter is geïnformeerd en waarom de locoburgemeester niet meteen in de uitzending kwam. Isabella liet weten dat hij tevreden is over RTV Utrecht als calamiteitenzender en dat er nog tot 's nachts contact is geweest over de vraag hoe lang deze status van kracht moest blijven. Op de vraag waarom hij niet meteen in de uitzending kwam, ging hij niet in.

SP

De SP wilde weten wat op welke momenten er precies luchtmonsters zijn genomen. Fractie zou graag de exacte handelswijze op papier krijgen. Isabella liet weten dat dit kan, maar dat de prioriteit nu ligt bij helderheid voor bewoners.

CDA

Het CDA vroeg of rekening is gehouden met windrichting. Ook wil de fractie opheldering over de bouwtekening, de sloopvergunning en de daaraan verbonden asbestinventarisatie.

PVDA

Volgens de PvdA zijn hulpverleners niet goed geïnstrueerd. Locoburgemeester Isabella wilde hier nog niet op ingaan omdat hij dat te vroeg vond. De partij wil ook weten hoe bewoners nu betrokken gaan worden bij het plan van aanpak.
Ook wilde de PvdA weten waarom de crisisvoorlichting in handen kwam van Mitros terwijl dat de taak is van de gemeente. Volgens locoburgemeester Isabella is de verantwoordelijkheid sinds dinsdag weer helemaal in handen van de gemeente. Isabella liet weten dat er eerst voor Mitros is gekozen omdat het toch de verhuurder is, maar dat leidde tot misverstanden.

CHRISTENUNIE

De ChristenUnie stelde vragen over de gebrekkige informatievoorziening, de taakverdeling tussen Mitros en gemeente en de hekken in de wijk. De hekken van het aanvankelijke, grote afzettingsgebied zouden te lang zijn blijven staan en daardoor bijdragen aan een gevoel van onveiligheid.


Interview met Wolfsen
Isabella kondigt terugkeer Wolfsen aan
Beelden asbestbijeenkomst stadhuis
Hulpverlening bewoners nu goed op gang