Tekort aan laboratoria voor asbestonderzoek

UTRECHT - Door een tekort aan laboratoria die asbestmonsters kunnen testen, duurt het onderzoek naar de asbestvondst rond de Stanleylaan in Kanaleneiland langer dan nodig. Dat vertelde Mitros-directeur Rötscheid aan RTV Utrecht.
Op mogelijk besmette plekken in de wijk zijn deze week monsters genomen waaruit moet blijken welke locaties wel en niet besmet zijn met de kankerverwekkende vezels.
Die monsters moeten onderzocht worden maar de Nederlandse laboratoria zijn niet berekend op de grote hoeveelheid monsters die nodig zijn voor het onderzoek in Kanaleneiland.
Om alsnog snel uitsluitsel te kunnen geven, wordt nu gekeken of laboratoria in het buitenland wellicht kunnen bijspringen. Woensdag worden overigens de testresultaten van het eerste flatblok verwacht. Dan zal ook duidelijk worden of de eerste bewoners weer terug naar huis kunnen.