Locoburgemeester Isabella belooft beterschap

UTRECHT - De gemeente Utrecht belooft dat bewoners van Kanaleneiland beter worden geïnformeerd over de asbestproblemen in de wijk. Locoburgemeester Isabella zegt dat de communicatie nu prioriteit heeft en overweegt daarvoor extra mensen in te zetten.
180 Woningen worden onderzocht of schoongemaakt na de vondst van gevaarlijk asbest aan de Stanleylaan. Een deel van de wijk is sinds zondag hermetisch afgesloten. Zestig woningen zijn verplicht ontruimd. Voor de bewoners van de andere huizen geldt het dringende advies om weg te gaan.

KLACHTEN

Bewoners klagen over onduidelijke communicatie. Ze voelen zich overvallen en aan hun lot overgelaten. Ook op andere terreinen ging het mis. Zo beweerde de gemeente dat het RIVM een asbestonderzoek uitvoerde, terwijl het instituut niks met de situatie in Kanaleneiland te maken heeft.
De locoburgemeester trekt zich de kritiek aan en laat uitzoeken waarom de informatievoorziening aan betrokkenen zondag rommelig verliep en hoe het kan dat er tegenstrijdige adviezen werden gegeven.

RISICO

Zowel de gemeente Utrecht als de GG & GD verzekert bewoners dat het gezondheidsrisico minimaal is. Eventuele blootstelling aan gevaarlijke asbestdeeltjes is miniem geweest. Inademen van een flinke hoeveelheid asbest over langere tijd kan longvlieskanker of asbestose veroorzaken, ziekten die meestal dodelijk zijn. Maar pas na 10 tot wel 50 jaar blijkt of ingeademd asbest zo'n ernstige aandoening heeft veroorzaakt.
Isabella en Mitros zeiden maandag dat pas zondagochtend bleek dat de asbestdeeltjes zich flink hadden verspreid. Tot zondag waren vijf woningen ontruimd om schoongemaakt te worden. "Vanwege de volksgezondheid was toen een snelle en vrij forse ingreep nodig", aldus Isabella.

Locoburgemeester belooft betere communicatie
Bewoners klagen over slechte informatievoorziening
Rampenplannen liggen klaar, maar worden niet altijd goed ingezet