"Directeur kent echte problemen in de zorg niet"

UTRECHT - Directies van zorginstellingen zijn nauwelijks op de hoogte van de echte problemen op de werkvloer. Dat vindt 53 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden, meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in Utrecht.
Dat percentage schommelt al 10 jaar tussen de 50 en 60 procent. "Sommige instellingen hebben de afgelopen jaren wel degelijk de afstand tussen Raad van Bestuur en werkvloer verbeterd," stelt een woordvoerder van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. "Maar tegelijkertijd zijn er door fusies steeds grotere zorginstellingen gekomen, waardoor die afstand juist groter werd."
Het onderzoek betrof een representatieve steekproef onder 1350 Nederlandse verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal agogen en helpenden. Van hen voelt 47 procent zich onvoldoende gewaardeerd door de directie.