Verzet tegen boren naar schaliegas in provincie Utrecht

UTRECHT - GroenLinks in de gemeente Utrecht is geschrokken van plannen om in een groot deel van de provincie naar schaliegas te boren. In het gebied waar een energiebedrijf een vergunning heeft aangevraagd vallen onder meer de Utrechtse Heuvelrug, het Vechtplassengebied en de steden Utrecht en Amersfoort.
Het boren naar schaliegas, ook wel steenkoolgas genoemd, is omstreden, omdat daarbij onder hoge druk zand, water en chemicalën in de grond worden gespoten. Daardoor breekt het ondergrondse gesteente en komt het gas vrij.

AARDSCHOKKEN

Tegenstanders van deze methode zeggen dat het de bodem ernstig vervuilt en het zou zelfs kunnen leiden tot aardschokken. Ook komt er een grote hoeveelheid van het broeikasgas methaan bij vrij. Bovendien zouden de boorlocaties, ter grootte van een voetbalveld met toegangswegen en opslagbassins voor verontreinigd water, het landschap ontsieren.
GroenLinksraadslid Steven de Vries in Utrecht wil dat burgemeester en wethouders de plannen niet afwachten, maar zich onmiddellijk verzetten tegen het boren naar schaliegas. Ook wil hij dat de gemeente in overleg treedt met de provincie Utrecht en andere gemeentes in het gebied, dat zich uitstrekt tussen Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen.

BOXTEL EN HAAREN

Eerder kwamen inwoners van gemeentes in het zuiden van Nederland, waaronder Boxtel en Haaren, in opstand tegen voorgenomen boringen naar schaliegas. De Tweede Kamer onderzoekt op dit moment de mogelijke voor- en nadelen van de boormethode. Tot daar resultaten van bekend worden neemt ook de provincie Utrecht nog geen standpunt in.