Eerste autoverzekering tegen milieuvervuiling

UTRECHT - De Utrechtse stichting Natuur & Milieu komt met de eerste autoverzekering die de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) compenseert. De klimaatvriendelijke verzekering kan bij meerdere verzekeraars worden afgesloten.
De verzekering werkt doordat Natuur & Milieu emissierechten van fabrieken opkoopt. Elk land mag maar een bepaalde hoeveelheid milievervuilende stoffen uitstoten. Fabrieken schaffen de rechten daarvoor op een Europese markt aan.
De natuurclub gaat nu ook op die markt de rechten op het uitstoten van vervuilende stoffen kopen en daarna meteen vernietigen. Daardoor kan de Europese industrie volgens Natuur & Milieu minder CO2 de lucht in pompen.
Met de verzekering gaat een automobilist via zijn polis een bedrag van ongeveer 22 euro per jaar betalen om zijn CO2-uitstoot te compenseren.

Een korte uitleg van de werking van de nieuwe polis