Schultz: vertraging mobiliteitsplannen Utrecht

UTRECHT - Minister Schultz van Haegen van Milieu en Infrastructuur zegt dat plannen voor de Ring Utrecht en de Uithoftram vertraging op kunnen lopen. Ook de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht komt nu in gevaar, zegt Schultz.
Vorige week is de minister door D66 gevraagd geen onomkeerbare stappen te zetten in het project Ring Utrecht. Maandag stelde ze onverwacht dat zo'n verzoek gevolgen heeft voor de snelwegplannen rond Utrecht en de tram naar de Uithof.
Volgens de bewindsvrouwe maakt de A27 deel uit van een pakket aan maatregelen, waaronder ook de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en de trambaan naar de Uithof. Als er geen besluiten mogen worden genomen over de A27, kunnen de andere projecten ook niet door, zegt ze.
Onzin, zegt onder meer raadslid Bram Fokke van D66. De tramplannen staan volgens hem los van de omstreden verbreding van de A27. Hij denkt dat de minister wraak neemt op de gemeente Utrecht omdat die altijd tegen de verbreding van de A27 is geweest.
Gedeputeerde Van Lunteren vindt het vooral vervelend dat de mobiliteitsplannen in de regio wellicht in de ijskast worden gezet. De provincie zei eerder dat er nu sowieso niets besloten hoeft te worden over de A27. Momenteel wordt nog onderzoek gedaan en pas in 2014 zou een kabinet daar een besluit over moeten nemen.