Pastor zegent auto's in Utrecht

UTRECHT - Bij een benzinestation in de Briljantlaan in Utrecht heeft een pastor vrijdag auto's ingezegend. Het is bedoeld als afsluiting van een project van Utrecht Manifest, maar ook om een in onbruik geraakte gewoonte weer nieuw leven in te blazen.
De Heilige Christoffel is de Rooms-Katholieke patroon van de reizigers en werd daarmee ook de heilige van de bestuurders van moderne vervoermiddelen en de veiligheid daarvan. In het verleden werden daarom ook vaak auto's gezegend.
Utrecht Manifest is een tweejaarlijks cultureel evenement in Utrecht. Na lang beraadt hebben de pastores in Utrecht ingestemd om samen met de Utrecht Manifest de oude Rooms Katholieke inzegeningen weer in ere te herstellen.