Ernstige verkeershinder A28 in juni

UTRECHT - Rijkswaterstaat voorspelt voor komende maand ernstige verkeershinder op de A28. De snelweg gaat van 1 tot 4 juni helemaal dicht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd.
Ook zijn er 12 nachten lang asfalteringswerkzaamheden tussen Amersfoort en Utrecht.
De A28 wordt verbreed, maar voor die tijd worden nog enkele viaducten en tunnels gerenoveerd.
Rijkswaterstaat geeft omleidingen aan, maar zegt dat vertraging en files onvermijdelijk zijn omdat ook elders in de regio Utrecht aan de weg wordt gewerkt.