Onzekerheid voor Utrechtse buurthuizen

UTRECHT - De gebruikers van Buurthuis Oudegracht in de binnenstad verkeren net als veertien andere Utrechtse buurthuizen in grote onzekerheid. De stad moet bezuinigen en het college bekijkt of de buurthuizen wel efficiënt worden gebruikt. Zeker wel, zegt Ria van Dijk, vrijwilligster Diensten Centrum West.
Buurthuis Oudegracht wordt onder meer ingezet voor allerlei activiteiten voor ouderen, zoals rummikuppen en bingo. Als het huis moet sluiten, vreest Van Dijk dat veel ouderen niet langer de deur uitkomen. Ook activiteiten voor kinderen en tieners komen in de verdrukking, vrezen de buurthuisvrijwilligers.
Wethouder Everhardt zegt dat de vijftien buurthuizen niet optimaal gebruikt worden en bekijkt of activiteiten elders onderdak kunnen krijgen. Als dat lukt, speelt hij 900.000 euro vrij en dat geld is hard nodig voor bezuinigen.
Na de zomer beslist de Utrechtse gemeenteraad of 15 buurthuizen de deuren moeten sluiten.

Onzekerheid voor Utrechtse buurthuizen
Onzekerheid voor Utrechtse buurthuizen