Hulp voor Utrechtse rechters bij technisch bewijs

UTRECHT - Rechters in Utrecht krijgen hulp om technisch bewijs beter te kunnen beoordelen. Bij de rechtbank loopt sinds kort een proef met forensisch experts die rechters adviseren. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak gemeld.
Onderzoeksrapporten die in rechtszaken aan de orde komen, worden steeds technischer en wetenschappelijker, waardoor het moeilijker wordt om ze kritisch tegen het licht te houden. Ook is de manier van rapporteren veranderd: deskundigen werken nu vaak met verschillende hypothesen.
Voor rechters is het soms moeilijk te beoordelen welke hypothese de juiste is. Rechters leren van de experts om betere, gerichtere vragen te stellen aan deskundigen.
De ondersteuners zijn afgestudeerden van de masterstudie forensic science van de Universiteit van Amsterdam.