Geen nader onderzoek naar geheime tunnels onder Utrechts station

UTRECHT - Utrecht gaat geen verder onderzoek doen naar verborgen en ongebruikte tunnels in het stationsgebied. Tijdens een rondgang door het gebied werd in februari de oude Van Sijpesteijntunnel herontdekt.
Deze staat grotendeels leeg en wordt gebruikt voor kabels en leidingen in het gebied. De PvdA en VVD wilden van burgemeester en wethouders weten of de tunnel een nieuwe functie kan krijgen, maar dat lijkt er niet in te zitten.
Mogelijk kan de fietsenstalling die grenst aan de oude tunnel nog gebruik maken van de ruimte, aldus de gemeente.