Stress om strengere eindexamens

UTRECHT - Spannende tijden voor leerlingen in het laatste jaar van de middelbare school. Binnen een maand beginnen de eindexamens voor ongeveer 200.000 leerlingen in het vmbo, op de havo en het vwo. Dit jaar wordt het extra spannend, want de examenregels zijn aangescherpt: het gemiddelde cijfer van alle vakken moet nu een voldoende (5,5 of hoger) zijn.
Koepelorganisatie VO-raad becijferde eind vorig jaar al dat het aantal gezakte leerlingen op bijna alle niveaus verdubbeld zou zijn als de regel vorig jaar al ingevoerd was. Reden voor veel scholen om de leerlingen en
hun ouders extra informatie te geven over de nieuwe regels. De VO-raad hoort van veel scholen dat ze individuele gesprekken aangaan met leerlingen en hun ouders als ze er niet goed voorstaan of er wordt extra
examentraining gegeven.
Alderik Oosthoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) merkt ook dat scholieren en docenten meer aandacht aan de eindexamens besteden. ,,Ik heb het idee dat iedereen nog zenuwachtiger is dan normaal.'' Het kan ook doorslaan naar de verkeerde kant. Zo heeft het LAKS van leerlingen van ten minste twee scholen gehoord dat ze onder druk worden gezet om geen eindexamen te doen omdat ze er te slecht voorstaan. ,,Dat is onrechtmatig. Scholen mogen niet op die manier hun slagingspercentage hoog proberen te
houden.''
Het LAKS registreert ieder jaar het aantal klachten dat binnenkomt over de examens. ,,We vrezen dat we dit jaar meer telefoontjes gaan krijgen van eindexamenleerlingen, onder meer door de nieuwe regels'', aldus Oosthoek. Volgend schooljaar zal het nog meer worden, omdat de eindexamenregels voor leerlingen van de havo en vwo dan nog verder aangescherpt worden. Dan mogen scholieren nog maar maximaal één 5 hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
,,Op termijn vinden wij strengere examenregels een goede ontwikkeling, maar het moet wel goed ingevoerd worden. De leerlingen die nu eindexamen doen, hadden in de onderbouw nog geen idee dat dit binnen een paar jaar doorgevoerd zou worden.''
De eindexamens beginnen op 14 mei.