Utrecht koopt stuk grond voor nieuwe Verlengde Van Zijstweg

UTRECHT - Na jaren onderhandelen en na veel ophef over alternatieven, heeft de gemeente Utrecht het laatste stuk grond gekocht dat nodig is voor de aanleg een groot, nieuw busstation aan de Jaarsbeurskant van het Centraal Station.
De grond was in handen van het Britse investeringsbedrijf DPC en is nodig om de Verlengde Van Zijstweg aan te leggen. De gemeente gaat nog dit weekend starten met de aanleg van de weg langs de Rabotorens, waarover dagelijks honderden bussen per dag gaan rijden.
Omdat de grond niet in het bezit was van de gemeente, wilde de stad de bussen tijdelijk vlak langs huizen in de Dichterswijk laten rijden. Die zouden moeten gaan rijden door de 2e Asselijnstraat, die ook nog moet worden aangelegd.
De gemeenteraad was het daarmee niet eens en verbood de busbaan in de 2e Asselijnstraat. De weg mag wel worden aangelegd, maar alleen voor bestemmingsverkeer naar een pand van PostNL, waarvan de grond overigens ook in handen is van DPC. Daarvoor wordt ook een nieuwe brug aangelegd.

EXPLOSIEF

Behalve de Verlengde Van Zijstweg, moet de gemeente ook een wachtplaats voor bussen aanleggen en is er een tweede nieuwe brug over de Kruisvaart nodig. Op de plek van de zogeheten busbuffer heeft de gemeente een explosief aangetroffen.
Utrecht gaat daarom vanaf 2 april een onderzoek starten naar explosieven op de plek waar het busstation en de busbuffer moeten komen. Als er iets gevonden wordt, schakelt de stad direct de Explosieven opruimingsdienst in.