Winkel Broese nog buiten faillissement Selexyz

UTRECHT - Als boekwinkelketen Selexyz failliet gaat, heeft dat niet direct gevolgen voor boekhandel Broese in Utrecht. De aangestelde bewindvoerder wil de boekhandels buiten de surseance van betaling houden.
Dat kan alleen als er geld gevonden wordt bij financiers. Bewindvoerder Jan Dingemans overlegt nu met alle belanghebbenden om te zien of uitstel van betaling van de dochterondernemingen kan worden voorkomen.
De surseance van Selexyz is eerder deze week verleend, omdat de holding te weinig geld in kas heeft om salaris en winkelhuur te betalen.
Selexyz heeft in heel het land 42 boekhandels en heeft ook een internetwinkel. Tot de keten behoren bekende boekhandels als Scheltema in Amsterdam en Broese in Utrecht.