Vitens en Evides gaan uitbreiden in Afrika

UTRECHT - Het Utrechte waterbedrijf Vitens gaat fors uitbreiden in Afrika. Met Europees geld en samen met Evides uit Rotterdam worden projecten opgestart in Ethiopië, Burkina Faso Ghana, Kenia, Mozambique, Oeganda, Suriname en Zambia.
Voor 9 miljoen euro gaan de bedrijven collega's in die landen helpen en wordt gezorgd dat ook de allerarmsten in die landen toegang krijgen tot schoon drinkwater.
Door het delen van kennis en kunde proberen de bedrijven te voorkomen dat mensen onnodig sterven door een gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.