GGD wil valpartijen ouderen terugdringen

UTRECHT - Per jaar worden in Nederland 99.000 senioren van 55 jaar en ouder medisch behandeld als gevolg van een valpartij. Ongeveer 1900 mensen komen per jaar zelfs te overlijden door een val. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Midden-Nederland. De gezondheidsdienst wil het aantal valpartijen terugdringen, maar op valcursussen komen weinig ouderen af.
Investeren in valpreventie heeft volgens de GGD een positieve invloed op de wmo-kosten, maar er zijn meer voordelen: ouderen blijven langer vitaal en hebben minder zorg nodig, ze blijven langer zelfstandig wonen met minder ondersteuning en het vermindert de angst om te vallen. Hierdoor zijn ouderen langer actief in de samenleving.
Wanneer ouderen te maken krijgen met een ongeval zijn de gevolgen ingrijpender dan bij jongeren en vaak van blijvende aard. In het onderzoek van de GGD Midden-Nederland geeft een derde aan banger te zijn geworden voor vallen. Eén op de tien gaf aan als gevolg van de val zorg nodig te hebben van de thuiszorg, minder actief te zijn en/of zichzelf minder goed te kunnen redden met de dagelijkse handelingen.
Voor een gemeente als bijvoorbeeld Houten met 2100 75-plussers, betekent dit dat er jaarlijks naar schatting 90 personen extra een beroep op de thuiszorg zullen doen als gevolg van een val. Met de vergrijzing neemt de omvang van dit probleem toe, stelt de GGD Midden-Nederland.
Vanavond een reportage in U Vandaag.