Opnieuw onderzoek naar locaties asowoningen

UTRECHT - Wethouder Everhardt gaat nogmaals alle 19 locaties voor de geplande asowoningen in Utrecht tegen het licht houden. Dat heeft hij dinsdag toegezegd aan de gemeenteraad.
De gemeente wil de asowoningen, ook wel bekend als Skaeve Huse, vlak naast een mytylschool bouwen. Dat is een school voor kinderen met een handicap.
De gemeenteraad heeft veel kritiek op dat plan en ook ouders en het schoolbestuur zijn fel tegen. Een nabijgelegen sportvereniging zag de komst van de asowoningen eveneens niet zitten.
Een meerderheid van de raad wil dat er een risicoanalyse wordt gemaakt. De gemeente verwacht over enkele weken met de resultaten van de analyse te komen.