'Hier mag u slechts 100 km/u door CDA en links'

UTRECHT - Het zit de VVD nog steeds niet lekker dat de maximumsnelheid op minder plaatsen omhoog gaat dan gepland. Donderdag is een debat over de kwestie.
In het regeerakkoord sprak de partij samen met CDA en PVV af om op zo veel mogelijk wegen de maximumsnelheid te verhogen. Later besloot het CDA moties in te dienen waardoor het gaspedaal op minder wegen dieper kan worden ingetrapt.
VVD'er Charlie Aptroot steekt zijn teleurstelling over de teruggekrabbelde CDA'ers niet onder stoelen of banken. De VVD legt zich wel neer bij de nieuwe plannen, maar vindt het jammer.
"Automobilisten zullen massaal verontwaardigd zijn dat op enkele wegen de maximumsnelheid onredelijk laag blijft", vermoedt de VVD'er. "Zoals de A2 Amsterdam-Utrecht: met liefst twee maal vijf rijstroken blijft de
maximumsnelheid 100 km per uur in plaats van 130 km per uur. We willen de automobilist duidelijkheid geven waarom. Op matrixborden graag de tekst: hier slechts 100 door CDA en links", grapt Aptroot.