Extra geld voor wegwerken taalachterstand

UTRECHT - Welzijnsorganisatie Doenja uit Utrecht krijgt extra geld om kinderen met een taalachterstand beter voor te bereiden op de basisschool.
Maandag was onderwijsminister Van Bijsterveld te gast op brede school Hart van Noord in Kanaleneiland om met verschillende gemeenten convenanten te ondertekenen. Landelijk krijgen instellingen en scholen in totaal 100 miljoen om kinderen te helpen.
Directeur Thesing van Doenja wil het geld stoppen in cursussen voor de leidsters, zodat die de Nederlandse taal ook beter gaan beheersen. De taalachterstand bij jonge kinderen ontstaat vaak omdat hun ouders amper Nederlands spreken. Ook daar wil Doenja met projecten verandering in gaan brengen.