Mogelijkheden voor boerencamping in Máximapark

UTRECHT - Wethouder Isabella heeft de mogelijkheden onderzocht voor de komst van een camping in het Utrechtse Máximapark.
VVD-raadslid Gilissen vroeg zich onlangs af of het park in Leidsche Rijn een geschikte locatie kon zijn voor een stadscamping. Isabella noemt het idee 'sympathiek' en stelt na eigen onderzoek dat er mogelijkheden zijn, al wordt een stadscamping lastig.

BOERENCAMPING

Volgens de wethouder past een stadscamping nu niet in de ontwerpfilosofie en gaat het realiseren ervan ten koste van geplande woningbouw en het parkontwerp. Isabella ziet eerder kansen voor een kleinschalige boerencamping, eventueel met B&B, op één van de particuliere terreinen.
Voordeel hiervan is dat de initiatiefnemer geen grond hoeft aan te kopen en geen beheergebouw hoeft te realiseren. Kabels en leidingen liggen er al en bestaande opstallen kunnen wellicht eenvoudig en goedkoop omgebouwd worden tot sanitaire voorziening.

HORECA

Voorwaarde hierbij is echter dat er geen commerciële (horeca)voorzieningen bij gerealiseerd worden die overlast veroorzaken voor omwonenden en verkeer aantrekken. Afhankelijk van de plek en het initiatief moet bekeken worden aan welke aanvullende voorwaarden dient te worden voldaan en aan welke planologische procedure de gemeente dan medewerking kan verlenen.

VRIENDEN

Isabella benadrukt dat een stadscamping niet geëxploiteerd wordt door de gemeente en dat dus eerst een

particuliere initiatiefnemer met een bedrijfsplan moet komen. Het is volgens de wethouder raadzaam de Vrienden van Het Máximapark te betrekken alvorens een eventuele uitwerking ter hand te nemen.