Emotionele info-avond over asohuizen naast school

UTRECHT - Veel ouders hebben in het Utrechtse gemeentehuis hun ongenoegen geuit over een woonproject voor mensen die zich niet kunnen aanpassen. De stad wil vlakbij de Mytylschool bij Maarschalkerweerd zogeheten Skaeve Huse bouwen. Onbegrijpelijk, vinden ouders, schoolbestuur en de sportvereniging op deze locatie.
Op de raadsinformatieavond nam wethouder Everhardt als eerste het woord. Hij zei dat lang is gezocht naar een goede plek voor de huizen voor de overlastgevers en wil graag alle betrokkenen uitnodigen om tot een oplossing te komen.
De enige optie is volgens veel ouders het schrappen van de plannen. Ze vinden het onvoorstelbaar dat mensen die rust nodig hebben, worden geplaatst naast een school voor 340 meervoudig gehandicapte kinderen. Ook wordt er in de weekend veel gesport in de omgeving.
De tegenstanders noemen het onvoorstelbaar dat de betrokken ambtenaren de school nog niet hebben bezocht. De raadsleden gingen direct na de sessie in op een uitnodiging van het schoolbestuur om te komen kijken op de beoogde locatie. Samen met wethouder Everhardt brachten ze woensdagmorgen een bezoek aan de Mytylschool.
Skaeve Huse zijn eenvoudige eenpersoonswoningen die op enige afstand van andere huizen staan. De mensen die er wonen zijn vaak alleenstaande mannen tussen 40 en 60 jaar met een verleden van ernstige woonoverlast. Dit zijn mensen die vaak jarenlang begeleiding of hulp hebben gehad vanwege psychiatrische problematiek, maar die niet kunnen wonen zonder overlast voor hun omgeving te veroorzaken.
Ze hebben meestal onvoldoende sociale vaardigheden en kunnen zich niet aanpassen aan de 'normale' woon- en leefregels. Ze zijn niet gevaarlijk of gewelddadig voor anderen, stelt de gemeente.

KANS

Niet iedereen is tegen de komst van de huizen bij de school. Een vertegenwoordiger van de cliëntenraad wil dat iedereen een eerlijke kans krijgt, ook als het gaat om ex-verslaafden. Hij pleit wel voor goed beheer.
Jules van Dam, directeur van de Tussenvoorziening, denkt dat de toekomstige bewoners weinig problemen zullen geven. Hij begrijpt de zorgen van de ouders - hij is zelf vader - maar vertrouwt zijn cliënten.
Donderdagmiddag 15 maart wordt het onderwerp besproken in de commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad.

Oproep van geëmotioneerde ouders
Op bezoek bij de Mytylschool (1)
Op bezoek bij de Mytylschool (2)