Utrechts bedrijf opent zeewierboerderij bij Texel

UTRECHT - Het Utrechtse bedrijf Ecofys is met andere bedrijven begonnen met de exploitatie van een zeewierboerderij, tien kilometer uit de kust van Texel.
Het gaat om een proef met een module van 20 bij 20 meter, waar kabels met netten aan hangen. In de netten is zeewier geplant, dat van nature voorkomt in de Noordzee. Het wier wordt geplaatst in een windmolenpark, omdat daar niet gevaren en niet gevist mag worden.
De bedrijven hopen eind juni de eerste kilo's te kunnen leveren voor de productie van vis- en veevoer en voor biobrandstof. De planten zijn in de eerste instantie niet bedoeld voor menselijke consumptie.
Uit deze proef moet blijken of grootschalige teelt van biomassa op zee mogelijk is. Dat zou kunnen in gebieden tussen windmolens, waar scheepvaart en visvangst verboden is.