Utrechtse Majellakerk druk met Aswoensdag

UTRECHT - Het is vandaag aswoensdag. In de katholieke traditie is dat het begin van de veertig dagen durende Vastentijd, die loopt tot Paaszaterdag. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en carnaval.
Op Aswoensdag laten katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje.
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren." Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Oosters-Orthodoxe christenen laten de as op de kruin strooien in plaats van een kruisje op het voorhoofd.
De as is het overblijfsel van verbrande 'palmtakken' (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van 'boetvaardigheid'. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking "in zak en as zitten".
Op Radio M woonde Sander van Barneveld de voorbereidingen bij voor de ochtendmis in de Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

Voorbereidingen op Aswoensdag in Utrecht (1)
Voorbereidingen op Aswoensdag in Utrecht (2)