Aantal agenten blijft gelijk na politiefusie

UTRECHT - De vorming van de politie Midden-Nederland heeft geen grote personele gevolgen. Uit een rapport blijkt dat het aantal agenten bij de samenvoeging van de korpsen Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht gelijk blijft of meer wordt. Ook het aantal wijkagenten per gemeente blijft minimaal gelijk.
De politie is nu georganiseerd in 26 korpsen, elk met een eigen korpschef. Die korpsen verdwijnen en daarvoor in de plaats komt één nationale politie, bestaand uit tien regionale eenheden.
Doel is onder meer het tegengaan van de bureaucratie bij de politie. Agenten kunnen weer meer de straat op en recherchewerk doen in plaats van papierwerk. Ook moet de samenvoeging de eenheid en samenwerking bevorderen en gaan de kosten van de omlaag door het centraal regelen van bijvoorbeeld ict, inkoop en huisvesting.
De politie Midden-Nederland moet in de loop van dit jaar in werking treden. De 47-jarige Miriam Barendse is de chef van de nieuwe politieregio.