Eijk ontslaat pastoraal werker wegens preken

UTRECHT - De Utrechtse pastoraal werker Tejo van der Meulen gaat in hoger beroep tegen zijn ontslag. Bisschop Eijk ontsloeg de man omdat hij in november gepreekt zou hebben in een viering waarin een priester voorging.
Dat mag niet volgens de kerkelijke hierarchie: een priester staat hoger in rang. Van der Meulen is het niet eens met het besluit. Hij laat weten zeer aangeslagen en teleurgesteld te zijn.
Ook de Maarssenbroekse Verrijzenisgemeenschap, waar de pastoraal werker preekte, is verontwaardigd.