Utrecht hekelt woonplannen van het kabinet

UTRECHT - De gemeente Utrecht en de woningcorporaties hebben forse kritiek op het huurbeleid van het kabinet. Het kabinet wil dat de corporaties mee gaan betalen aan de huurtoeslag en veel woningen gaan verkopen. Dat betekent een streep door de plannen van de stad.
Volgens de gemeente wordt de huurder de dupe van het kabinetsbeleid, doordat de corporaties dan weinig kunnen investeren.
De gemeente Utrecht en de woningcorporaties willen zesduizend nieuwe woningen bouwen, zesduizend huizen renoveren en tienduizenden woningen energiezuinig maken.
Utrecht hoopt dat de plannen van het kabinet alsnog door de Tweede Kamer wordt tegengehouden.